Dlaczego warto ją stosować

1. Ponieważ jest wytwarzana metodą GMP - Dobrej Praktyki Produkcyjnej

2. Ponieważ jest pozyskiwana z kakao
Melatonina jest tajemniczym aminokwasem produkowanym przez szyszynkę.
Początkowo ma formę tryptofanu i wraz ze zmianą temperatury ciała oraz ze zmianą światła przekształca się za dnia w serotoninę, a po zapadnięciu zmroku zmienia się w melatoninę, dlatego pozyskiwana z kakao (bogatego w serotoninę) ma lepszą jakość.

3. Ponieważ zawiera orotan cynku
... ... Należy jednak zadać sobie pewne pytanie, a dotyczy ono podawania melatoniny w połączeniu z cynkiem – skąd takie zestawienie?
Ponieważ w tym samym czasie, kiedy prowadziłem badania nad melatoniną w INRCA w Anconie (Instytut Badań nad Gerontologią Nino Masera), badacze Nicola Fabris i Eugenio Mocchegiani z grupą kolegów, zaangażowani od lat w badania nad cynkiem i jego pobudzającym wpływem na układ odpornościowy oraz jego działaniem przeciwstarzeniowym, w kontekście teorii początków i przebiegu procesu starzenia się, prowadzili badania na osobach chorych na AIDS. W ten sposób dokonali nadzwyczajnej obserwacji, a mianowicie, że cynk podawany doustnie był w stanie zapobiec w dużej mierze tak zwanym chorobom oportunistycznym, różnego rodzaju (wirusowym, grzybiczym, bakteryjnym i pasożytniczym), które w nieunikniony sposób atakują chorych na AIDS, charakteryzujących się silnym obniżeniem odporności. Te znaczące badania zostały opublikowane w czasopismach medycznych Joumal of the American Medical Association (JAMA) w 1988 roku i w Joumal of Nutrition w 2000 roku.
Wniosek nasuwał się w sposób logiczny: cynk jest w stanie zapobiec chorobom oportunistycznym AIDS, a melatonina?
W pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych ja sam z grupą kolegów przeprowadziłem badania opublikowane później w specjalistycznych czasopismach; zaobserwowaliśmy w nich, w jaki sposób sama melatonina jest w stanie odbudować poziom cynku we krwi starych osobników wśród zwierząt. A zatem, w jasny sposób można było dostrzec istnienie bezpośredniego powiązania pomiędzy cynkiem a melatoniną; poza tym ich działanie objawiało się jako wzajemne dopełnianie w odbudowie układu odpornościowego w trakcie procesu starzenia! Jest bowiem powszechnie wiadome, że niedostatek cynku to wiarygodny wskaźnik starzenia (jego poziom nieustannie maleje wraz z upływem lat).
W oparciu o tak entuzjastyczne wyniki badań doświadczalnych i klinicznych, dotyczących szybkiej odbudowy układu odpornościowego dzięki kombinacji cynku i melatoniny, przeszedłem do sformułowania połączenia melatoniny z cynkiem.
W kolejnej fazie, to znaczy po etapie prób klinicznych poświęconych stosowaniu melatoniny w połączeniu z organicznym związkiem cynku – orotanem (którego zaletą jest lepsze przyswajanie w procesach organicznych, gdzie cynk stanowi zasadniczy składnik ponad dwustu enzymów), stwierdziłem, że pacjenci pochodzenia afrykańskiego, cierpiący na AIDS, są idealnym polem dla oceny takiego związku elementów pozbawionych cech toksycznych i nie wywołujących skutków ubocznych, także z uwagi na niewielki koszt melatoniny oraz na stan skrajnej biedy populacji afrykańskiej.
(Uwagi pochodzą z książki "Centoventi e passa, di media" Prof. Walter Pierpaoli i Pippo Zappulla)


Key Melatonin
www.keymelatonin.com